کد خبر : 21172 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۵۰

با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو برگزار شد

ارائه گزارش عملکرد دفتر بودجه، برنامه ریزی و مدیریت عملکرد و امور استانهای سازمان

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آقای دکتر سخاجو در جلسه ایی متشکل از مدیر کل و کلیه کارشناسان دفتر بودجه، برنامه ریزی و مدیریت عملکرد و امور استانها در تاریخ 14/11/97 حضور یافتند. ایشان ضمن تبریک ایام دهه فجر در مورد اهمیت این اداره کل در سازمان به جهت برنامه ریزی و مدیریت عملکرد صحبت فرمودند.به گزارش ایفدانا - Ifdana  به نقل از روابط عمومی : 

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آقای دکتر سخاجو در جلسه ایی متشکل از مدیر کل و کلیه کارشناسان دفتر بودجه، برنامه ریزی و مدیریت عملکرد و امور استانها در تاریخ 14/11/97 حضور یافتند. ایشان ضمن تبریک ایام دهه فجر در مورد اهمیت این اداره کل به جهت  برنامه ریزی و مدیریت  عملکرد صحبت فرمودند و گفتند: این اداره کل جایگاه ویژه ای در سازمان دارد و برای پیشبرد برنامه های سازمان و تحقق اهداف نیازمند همکاری بیشتر ادارات کل میباشد. ایشان ضمن تاکید بر مستندات و گزارش دهی به مافوق، به اهمیت زمان اشاره نمودند به نحوی که در کمترین زمان بتوان بهترین بهره وری و اثر بخشی را در کارها داشته باشید.

در ادامه آقای مهندس عباس مهدیزاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد و امور استانها به تشریح کامل برنامه ها و همچنین شرح عملکرد اداره کل پرداختند . مهندس مهدیزاده با تاکید بر لزوم برقراری تعامل میان ادارات کل سازمان و این اداره کل افزودند، همه ادارات جهت پوشش مناسب برنامه عملیاتی سازمان با اسناد بالا دستی موظف به همکاری و همیاری می باشند. در ادامه آقای مهندس عرب عامری سرپرست اداره امور استانها و هیات امناء در خصوص آسیب شناسی مدیریت عملکرد توضیحاتی ارائه نمودند. سپس در خصوص شاخصها و بهبود فضای کسب و کار و نیز به روز رسانی شاخصهای اختصاصی صحبت نمودند.

در ادامه خانم مهندس باقرزاده رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد در  خصوص سامانه های ارزیابی عملکرد توضیحاتی از وضعیت برنامه عملیاتی؛تکالیف سازمان در اسناد بالا دستی؛سامانه سام؛ پدافند غیرعامل و در نهایت گردآوری و جمع بندی آن در کتابچه ای در سال 98 ارائه کردند.

در بخش درآمد آقای مهندس پورصفر گزارش در خصوص درآمد سازمان ارائه نمودند که براین اساس شاهد رشد خوبی نسبت به سال گذشته در این زمینه بودیم.که ناشی از شفافیت این حوزه می باشد.همچنین آقای مهندس امامی مشاور معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه اداره کل بودجه واحدی استراتژیک و پیشرو بوده و جایگاهی حساس برای ادارات  کل محسوب می گردد وی افزودند باید تمامی ادارات این شرایط و موقعییت را درک نموده و همه همکاری لازم را به جا آورند و در جهت پیشرفت اهداف سازمان قدم بردارند.

در پایان آقای دکتر سخاجو ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاشهای مستمر  کلیه همکاران اداره کل بودجه، برنامه ریزی و مدیریت عملکرد و امور استانها خواهان پویایی بیشتر کارشناسان، تلاش و کوشش فراوان جهت تحقق اهداف سازمان شدند.