کد خبر : 21137 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۵۳

معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سومین جلسه فصلی مسئولین فنی بخش تخصصي نظارت بر آرد ، نان و فراورده هاي غلات استان اصفهان در راستای آموزش و اجرای دستورالعملها و ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو برگزار گرديد

با حضور مدیر محترم نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو سومین جلسه فصلی مسئولین فنی بخش تخصصي نظارت بر آرد ، نان و فراورده هاي غلات استان اصفهان در راستای آموزش و اجرای دستورالعملها و ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو برگزار گرديد.به گزارش ایفدانا - Ifdana

با حضور مدیر محترم نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو سومین جلسه فصلی مسئولین فنی بخش تخصصي نظارت بر آرد ، نان و فراورده هاي غلات استان اصفهان در راستای آموزش و اجرای دستورالعملها و ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو برگزار گرديد.

در این جلسه سرکار خانم مهندس هادیان مدیر نظارت مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو به لزوم اجرای ضوابط و دستورالعملهای سازمان غذا و دارو ، اجرای ضوابط دستورالعمل برچسب محصولات تراریخته و لزوم اعلام استعفاء از سمت مسئولیت به صورت مکتوب به معاونت با توجه به عملیاتی شدن سامانه TTAC پرداختند و نسبت به انجام شرح وظایف قانونی مسئولین فنی در واحدهایی تولید و بسته بندی مواد غذایی نکاتی را بیان داشتند.همچنین مهندس فتحی کارشناس مسئول بخش نظارت بر فراورده های آرد و غلات نیز در ادامه جلسه ضمن تبیین آخرین ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو مربوط به این بخش تخصصی ، دستورالعمل صدور پروانه های بهداشتی مواد و محصولات جدید و نوآورانه و مدت اعتبار پروانه های غذاهای فراسودمند  و سایر دستورالعمل های اجرایی را آموزش دادند.

لازم به ذکر است آقای مهندس اسماعیلی از مسئولین فنی استان به بیان نکات فنی در خصوص مقایسه تولید انواع نان در ایران و برخی کشورها پرداختند.