کد خبر : 20965 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۲۷

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران عنوان کرد:

کمیسیون فنی و قانونی در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزارشد

چهاردهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی37 پرونده، سه شنبه18دی ماه 97 در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران - چهاردهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی37 پرونده، سه شنبه18دی ماه 97 در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
درچهاردهمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران تعداد37 پرونده، شامل5 فقره پرونده مسئول فنی ،7فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری،19فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل61عدد پروانه)مطرح گردید .همچنین6فقره پرونده جهت اتخاذ تصمیم، درخصوص صدور مجوزهای بهداشتی ، ورود و ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این کمیسیون با حضور دکترمهران ولائی معاون غذا و دارو،دکتر ناهید آریائیان مدیر نظارت بر موادغذایی ،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ، دکترمهرداد فراهانی نماینده صنعت ، مهندس فریبا ابراهیمی مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ،مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی ، دکتر شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه و مهندس آمنه کسمایی کارشناس تخصصی اداره نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی  و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  ایران تشکیل گردید.