کد خبر : 20955 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۳۳

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

جلسه بررسی شاخص‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی سامانه هوش تجاری دانشگاه

جلسه بررسی شاخص‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی سامانه هوش تجاری دانشگاه به منظور استخراج نیازمندی حوزه معاونت غذا و دارو برگزار شد.به گزارش خبرنگار  ایفدانا از روابط عمومی معاونت غذا و دارو؛ جلسه بررسی شاخص‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی سامانه هوش تجاری دانشگاه با حضور دکتر منان حاجی محمودی معاون غذا و دارو دانشگاه، دکتر کارگر مسئول واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو، مهندس غفوری رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو، مهندس کوروش محسنی معاون مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و کارشناسان شرکت پیمانکار دانشگاه روز دوشنبه 17 دی 97 در محل دفتر معاون غذا و دارو برگزار گردید.
مهندس کوروش محسنی معاون مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در خصوص هدف از برگزاری این جلسه گفت: با توجه به اینکه قرار است در دانشگاه یک داشبورد و انبار داده طراحی شود، هدف از برگزاری این جلسه استخراج نیازمندی حوزه معاونت غذا و دارو در داشبورد مذکور است؛ در این جلسه از حضور مدیران و کارشناسان این معاونت استفاده شده تا شاخص های مهم و کاربردی مورد نیاز مدیران و معاونین دانشگاه تهیه و ارائه شود. این شاخص ها در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و درآمد هزینه هتلینگ بیمارستان به تفکیک ارائه می شود که دارای فیلترهای بیمار، بیمارستان، سال و ... هستند.
در این جلسه داشبورد اولیه طراحی شده توسط شرکت پیمانکار دانشگاه به معاون و مدیران معاونت غذا و دارو  ارائه و  توضیحات لازم در مورد هر نمودار و قابلیت های فیلتر کردن داده شد.
همچنین همه اطلاعات داشبورد و انبار داده از سیستم HIS بیمارستان های دانشگاه بصورت مستقیم اخذ شده و پس از پاکسازی (BTL) اطلاعات ذخیره می شود.
دکتر منان حاجی محمودی معاون غذا و دارو به بیان شاخص ها، فیلترها و قابلیت های مورد نیاز این معاونت پرداخت. که در این خصوص کارشناسان شرکت پیمانکار دانشگاه در مورد شاخص های درخواستی، فیلترها و قابلیت های مورد نیاز معاونت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان شاخص های مورد نیاز معاونت مشخص و مقرر گردید شاخص های دارو، تجهیزات پزشکی و درآمد هزینه هتلینگ بیمارستان براساس فیلتر ها و قابلیت  های مورد نیاز معاونت طراحی گردد.