کد خبر : 20875 تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۴۹

توسط معاونت غذا و داروی اهواز صورت گرفت؛

برگزاری چهاردهمین کمیته دارو ، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی ستاد تحول سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 چهاردهمین کمیته دارو ، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی ستاد تحول سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور تشکیل شد.
 
 


به گزارش ایفدانا - Ifdanaف به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی اهواز، این جلسه با حضور رییس دانشگاه و اعضاء هیئت رییسه در سالن حوزه ریاست دانشگاه با محوریت ارزیابی دور دوم عملکرد بیمارستان طالقانی اهواز و شبکه بهداست و درمان شهرستان لالی و مرکز بهداشت شرق برگزار شد.

همچنین در این جلسه ابتدا مسئول دارویی بیمارستان و مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان طالقانی گزارشی از مداخلات و اقدامات انجام گرفته که افزایش بهره برداری از منابع و بهبود فضای فیزیکی نگهداری و توزیع دارو را در پی داشت ارائه کرد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. اجرای پروتکل های دارویی، بهبود و ارتقا فرآیند توزیع
۲.ارتقا استانداردهای نگهداری و توزیع دارو و ملزومات مصرفی پزشکی
۳.بهبود برنامه های ابلاغی سازمان غذا و دارو نظیر گزارش حوادث ناگوار دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و تکمیل فرم‌تلفیق دارویی
۴. ثبت شناسامه، تعمیرات و… تجهیزات پزشکی در سامانه مدیریت سطح نگهداشت
گزارش وضعیت ارائه خدمات دارو تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان امید لالی و مراکز بهداشتی درمانی مجری پزشک خانواده در شهرستان لالی و مرکز بهداشت شرق اهواز توسط کارشناسان‌ معاونت های غذا و دارو، معاونت درمان، معاونت بهداشت و معاونت توسعه مدیریت و منابع ارائه شد و در این گزارشات ضمن ارائه نقاط قوت و تاکید بر تقویت آنها با ارائه راهکاریهایی بر رفع و کاهش نقاط ضعف تاکید شد.
در پایان‌ دکتر نظری، رییس دانشگاه با توجه به محدودیت منابع انسانی، مالی و فیزیکی، ضمن برشمردن مواردی که که نیازمند توجه ویژه است، بر آسیب شناسی علل وقوع نقاط ضعف و ارائه راهکاری موثر و مداخلات جهت رفع و کاهش نقاط صعف با تعامل و همکاری معاونتهای دانشگاه و واحدهای تحت پوشش تاکید کرد.