کد خبر : 20592 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۴

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

کسب رتبه برتر رئیس مالی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

رئیس مالی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران موفق به کسب رتبه برتر در آزمون هان های مهارتی مدیریت مالی در سطح دانشگاه شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران: رئیس مالی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران  موفق به کسب رتبه برتر در آزمون هان های مهارتی مدیریت مالی در سطح دانشگاه شد.

در مراسم بزرگداشت روز حسابداری  به مناسبت کسب رتبه برتر مقام دومی  سارا هاشمی نسب  رئیس مالی معاونت غذا و دارو در آزمون های مهارتی مدیریت مالی از میان صدها شرکت کننده  و همچنین به پاس کوشایی وی در ارتقا سطح دانش و مهارت های فنی   روز دوشنبه 12آذرماه 1397  در سالن همایش های رازی از وی تقدیر بعمل  آمد.