کد خبر : 20591 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۷

به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران: دوازدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی58 پرونده، روز سه شنبه 13آذرماه سال 97 در معاونت غذا و دارو برگزار شد.

در دوازدهمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران تعداد58 پرونده، شامل9 فقره پرونده مسئول فنی ،2فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری،28فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل97عدد پروانه)مطرح گردید .همچنین19فقره پرونده جهت اتخاذ تصمیم، درخصوص صدور مجوزهای بهداشتی ، ورود و ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این کمیسیون با حضور دکترمهران ولائی معاون غذا و دارو،دکتر ناهید آریائیان مدیر نظارت بر موادغذایی ،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ، دکترمهرداد فراهانی نماینده صنعت ، مهندس فریبا ابراهیمی مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ،مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی ، دکتر شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه و مهندس آمنه کسمایی کارشناس تخصصی اداره نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی  و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  ایران تشکیل گردید.