کد خبر : 20563 تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۸

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری جلسه بازآموزی با موضوع آشنایی با فراورده های طبیعی،سنتی و مکمل در برنامه های سلامت کشور و معرفی بیشتر سامانه تایید اصالت دارو

ر تاریخ8/9/97 جلسه بازآموزی با عنوان فوق الذکر جهت داروسازان استان در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو با حضور 80 نفر داروساز برگزار گردید.جلسه با 

سخنرانی آقایان دکتر رادفر،دکتر اصلانی،دکتر فلامرزیان ودکتر جان نثاری انجام شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana

در تاریخ8/9/97 جلسه بازآموزی با عنوان فوق الذکر جهت داروسازان استان در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو با حضور 80 نفر داروساز برگزار گردید.جلسه با

سخنرانی آقایان دکتر رادفر،دکتر اصلانی،دکتر فلامرزیان ودکتر جان نثاری انجام شد که موضوعات مکملهای ورزشی و رژیمی موجود در داروخانه ها ،فراورده های طبیعی سنتی و

 

مکمل موجود در کشور،ضوابط و شیوه نامه های مربوط به توزیع داروهای خاص مورد آموزش قرار گرفتند.جلسه در ساعت8:30 صبح آغاز و در ساعت12:30 اتمام یافت.