کد خبر : 20547 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۶

توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد.

کارگاه آموزشی توجیهی بدو خدمت مسئولین فنی

کارگاه آموزشی بدو خدمت مسئولین فنی غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی در سالن اجتماعات معاونت با حضور دکتر رضا مورکیان مدیر نظارت بر مواد غذایی برگزار شد.به گزارش ایفدونا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی یزد کارگاه آموزشی بدو خدمت مسئولین فنی غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی در سالن اجتماعات معاونت با حضور دکتر رضا مورکیان مدیر نظارت بر مواد غذایی برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه 18 نفر از مسئولین فنی جدید با موضوعاتی همچون اهمیت نقش مسئول فنی، شرح وظایف مسئول فنی، شرایط خوب آزمایشگاهی، قوانین و مقررات غذایی و بهداشتی، قوانین صنفی و سایت معاونت غذا و دارو و فرایند های الکترونیک توسط کارشناسان حوزه مدیریت بر مواد غذایی آشنا شدند.