کد خبر : 20536 تاریخ انتشار : سه شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۸

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

نتایج قرعه کشی مسابقه هفته پیشگیری از مسمومیت ها در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

نتایج  قرعه کشی نتایج قرعه کشی مسابقه هفته پیشگیری از مسمومیت های معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران اعلام شد.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران: نتایج  قرعه کشی نتایج قرعه کشی مسابقه هفته پیشگیری از مسمومیت ها  اعلام شد. از میان شرکت کنندگان در مسابقه هفته پیشگیری از مسمومیت ها از 01/08/1397 الی 07/08/1397 ، با نظارت نمایندگان معاونت غذا و دارو به قید قرعه اسامی برندگان به شرح زیر اعلام می گردد :

  1. محمدحسین راسخی، بیمارستان میلاد
  2. آذین میرمعینی، معاونت غذا و دارو
  3. مجید ثناگو، بیمارستان شفایحیائیان
  4. سارا غریب عشقی، معاونت درمان
  5. محمدرضا اسماعیلی، بیمارستان هاشمی نژاد

لطفاً اسامی اعلام شده جهت دریافت جوایز در روز دوشنبه مورخ 12/09/1397 ساعت 10:00 الی 12:00 به این معاونت با همراه داشتن کارت ملی یا کارت پرسنلی به آدرس میدان آرژانتین، خیابان الوند، بعد از کوچه37پلاک 60، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران،  طبقه اول، دفتر معاونت  مراجعه نمایند.