کد خبر : 20535 تاریخ انتشار : سه شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

کمیسیون فنی و قانونی مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی برگزار گردید

 شانزدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی برگزار شدبه گزارش ایفدانا -

شانزدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی در مورخ 97/08/06 با حضور معاون غذا و دارو، مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی، نمایندگان صنعت و هیئت علمی، مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی، نماینده انجمن مسئولین فنی و کارشناسان تخصصی حوزه غذا و آرایشی و بهداشتی برگزار گردید و 165 پرونده به شرح ذیل به تایید نهایی رسید:

  4  مورد پروانه بهره برداری

5  مورد پروانه مسئول فنی

155  مورد پروانه ساخت

1  مورد پروانه شناسه نظارت مشاغل و کارگاهی