کد خبر : 20507 تاریخ انتشار : شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۹

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 20به گزارش ایفدانا - Ifdana

هشتمین جلسه کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و توزیع در سال 1397 با حضورریاست محترم دانشگاه سر کار خانم دکتر چنگیز و اعضای محترم کمیسیون ماده 20 در دفتر معاونت غذا و دارو در تاریخ1397/09/01 برگزار شد.

در این جلسه تعداد 43 پرونده که شامل : بررسی صلاحیت فنی، تخلف داروخانه ها، بررسی فعالیت قائم مقام مسئول فنی داروخانه ، بررسی جانشین موسس ، تخلف شرکت و صدور مجوز تاسیس داروخانه و... ) بررسی و بحث و تبادل نظر شد.