کد خبر : 20468 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۴۵

بازدید رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمان غذا و دارو و هیئت همراه از معاونت غذا و داروی دانشگاه همدان

رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمان غذا و دارو و هیئت همراه از معاونت غذا و داروی دانشگاه همدان بازدید کردند.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در جلسه ای که با حضور مهندس عرب عامری رئیس اداره برنامه ریزی  و ارزیابی عملکرد ا سازمان غذا و دارو، دکتر پور هاشمی نماینده اداره کل دارو و مواد تحت کنترل، مهندس تیغ تیز نماینده اداره کل فرآورد ه های غذایی و آشامیدنی، دکتر محمد کاظم زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی دانشگاه، دکتر مرضیه مساعد مدیر نظارت بر دارو، دکتر دارا دستان مدیر نظارت بر فرآورد های طبیعی، سنتی و مکمل ها، دکتر محسن ریحانی مدیر نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی و کارشناسان حوزه غذا، دارو  و تجهیزات پزشکی برگزارشد، مهندس عرب عامری با اشاره به پیشرو بودن دانشگاه علوم پزشکی همدان  و عملکرد خوب این دانشگاه در ارزیابی عملکرد و برنامه عملیاتی گفت: دانشگاه همدان یکی از دانشگاههای برتر کشور است و با توجه به پتانسیل دانشگاه همدان ، این دانشگاه می تواند با تجربه خود و همفکری سازمان غذا و دارو چالشها و مشکلات را بررسی ودر ارتقائ دانشگاهها سهم مهمی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به بازنگری برنامه عملیاتی در ماه های آینده،  دانشگاهها می توانند با ارائه پیشنهادها و راهکارها برای رفع نواقص و ابهام های گذشته در پیشبرد اهداف سازمان غذا و دارو گام موثری بردارند.

دکتر کاظم زاده با تاکید بر اثر بخش بودن نظارتها و ارزیابی عملکردها، شناسایی چالشها، موثر بودن بازخورد ارزیابی دانشگاهها در ارتقاء آنها و ارتباط بیشتر و موثرتر با سازمان غذا و دارو را از جمله ویژگی های ارزیابی عملکرد دانشگاهها بیان کرد.

 مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه،  همچنین ارتباط قوی تر بین سازمان غذا و دارو و دانشگاهها و حضور پررنگ تر دانشگاه ها در تصمیم گیری ها ی سازمان را خواستار شد.

در ادامه دکتر کاظم زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با حضور مهندس عرب عامری رئیس ادره برنامه ریزی سازمان غذا و دارو، جلسه های جداگانه را با مدیران حوزه های مختلف معاونت غذا و دارو برگزار کرد.

در ادامه رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سازمان غذا و دارو، نماینده اداره کل دارو و مواد تحت کنترل، نماینده اداره کل فرآورد ه های غذایی و آشامیدنی از اداره های مختلف مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، دارو و مواد مخدر، تجهیزات و ملزومات پزشکی و فرآورد های طبیعی، سنتی و مکمل  معاونت غذا و دارو بازدید و از نزدیک  شاهد روند کارهای حوز ه های یاد شده قرار گرفتند و مستندات  و عملیات هر حوزه را با شاخص های موجود سازمان غذا و دارو بررسی  و ارزیابی کردند.