کد خبر : 20358 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۳۳

روابط عمومی معاونت غذا ودارو گلستان خبر داد

جلسات آموزشي با موضوع موارد مسموميت و روش هاي پيشگيري از مسموميت در كودكان، در مدارس ابتدايي شهرستان گرگان

با هدف پيشگيري و درمان مسموميت ها و كاهش مرگ و مير ناشي از آنبه گزارش ایفدانا  به نقل از روابط عمومی معاونت غذا وداروگلستان;

سيزدهمين دوره هفته پيشگيري از مسموميت ها، در نخستين هفته آبان ماه سال جاري( اول تا هفتم آبان ماه) با هدف پيشگيري و درمان مسموميت ها و كاهش مرگ و مير ناشي از آن برگزار گرديد.
در اين راستا در هفته مسموميت جلسات آموزشي با موضوع موارد مسموميت و روش هاي پيشگيري از مسموميت در كودكان، در مدارس ابتدايي شهرستان گرگان توسط كارشناسان دارويي معاونت غذا ودارو استان برگزار گرديد و در زمينه تلفن 190 اطلاع رساني شد.
در پايان مسابقه نقاشي در مدارس برگزار گرديد و به دانش اموزان هدايايي از سوي معاونت اهدا شد.