کد خبر : 20260 تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱

برگزاری کارگاه تکنیک های نیازسنجی آموزشی

کارگاه تکنیک های نیازسنجی آموزشی با حضور رابطان آموزشی حوزه های مختلف سازمان غذا و دارو برگزار شد.به گزارش ایفدانا، دکتر ایزدپناه رئیس اداره آموزش و توانمند سازی سازمان غذا و دارو گفت: در عصر حاضر منابع انسانی دانش محور به عنوان مهم ترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و عمده ترین دارایی نامشهود به شمار می رود و سازمان های پیشرو و موفق اعتقاد دارند کارکنان اساس بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرایندها است.

در همین راستا تلاش های گسترده ای در زمینه جذب، نگهداشت، توسعه و به کارگیری منابع انسانی دانش محور انجام می شود تا با دسترسی به این مزیت رقابتی، افق های روشن تری پیش روی سازمان قرار گیرد.

وی افزود بر اساس این رویکرد نوین در رهبری سازمان ها، توانمند سازی منابع انسانی از الزامات موفقیت سازمان است و سازمان غذا و دارو نیز اولین گام های خود را در مسیر تعالی آموزش و توسعه کارکنان برداشته است؛ یکی از اقدامات ضروری در این زمینه، توانمندسازی رابطان آموزشی حوزه های مختلف سازمان است و به همین دلیل کارگاه تکنیک های نیازسنجی آموزشی طراحی برگزار شد.

دکتر ایزد پناه خاطر نشان کرد: با توجه به اهداف رفتاری دوره، انتظار می رود رابطین محترم نیازهای اموزشی سال 98 حوزه های خود را بر این اساس احصا و برای ارزیابی نهایی به معاونت توسعه و مدیریت منابع اعلام کنند./