کد خبر : 19958 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۶

در معاونت غذا و داروي‌ دانشگاه همدان برگزار شد:

یازدهمین كميسيون فني بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي در سال جاری

یازدهمین كميسيون فني بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي سال جاری در معا‌ونت غذا و داروي دانشگاه همدان برگزار شد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومي معا‌ونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی همدان، در اين جلسه که با حضور دکتر ایرج خدادادی معاون غذا و دارو، دکتر محمد کاظم زاده مدیر نظارت بر مواد غذیی، آرایشی و بهداشتی، دکتر علی حشمتی مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دارو و دیگر اعضا برگزارشد، درخواستها  و مدارك مربوط به صدور پروانه هاي بهداشتي، بهره برداري، ساخت، شناسه نظارت بهداشتي و مسئولان فني، استقرار واحدهاي توليدي در نواحي صنعتي و همچنين مصوبات كميته براي ابلاغ بررسي شد.