کد خبر : 19942 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲

توسط معاونت غذا و دارو شاهرود صورت پذیرفت

برگزاري كارگاه آموزشي آشنایی با چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی و سامانه ttac جهت مسئولین فنی

جلسه آموزشی آشنایی با چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی در واحدهای تولیدی داخل کشور در محل سالن اجتماعات البرز جهت مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی، آشامیدنی سطح شهرستان شاهرود برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو شاهرود: جلسه آموزشی با موضوع آشنایی با چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی در واحدهای تولیدی داخل کشور و آشنایی با سامانه ttac در محل سالن اجتماعات البرز جهت مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی، آشامیدنی سطح شهرستان شاهرود برگزار گردید. در این جلسه خانم مهندس مدنی به بیان الزامات واحدهای تولیدی و طراحی فرم ها و لیست های مورد نیاز و چگونگی اجرای برنامه مذکور در این واحدها پرداخته و مسئولین فنی مشکلات و موانع خود را در مسیر اجرایی نمودن طرح بیان نموده و به هم اندیشی پرداختند. در ادامه خانم مهندس شاکر از معضلات مصرف کالاهای قاچاق در جامعه سخن گفته و در خصوص سامانه ttac و برچسب اصالت توضیحاتی را بیان نمودند.