کد خبر : 19905 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۱۷

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

تقدیر رئیس سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

رئیس سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به جهت توانمند سازی آزمایشگاه تقدیر بعمل آورد.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران: رئیس سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران به جهت توانمند سازی آزمایشگاه تقدیر بعمل آورد.

در چهاردهمین گردهمایی روسای آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز، در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان غذا و دارو  دکتر اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر بهرام دارایی مدیر کل آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو و دکتر درفشی  رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز در دو لوح تقدیر از مهندس ابراهیمی مدیر آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  ایران به پاس تلاش های بی شائبه و ارزشمند وی در خصوص توانمند سازی آزمایشگاه ،  کسب نتایج برتر در آزمون مهارت آزمایی در حوزه فلزا ت سنگین  و همچنین ارتقای شبکه کشوری مدیریت یکپارچه اطلاعات آزمایشگاهی  ( LMIS)  و PMQS  دارو تقدیر کردند.