کد خبر : 19854 تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۱۵

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

برگزاری دوره آموزشی گزارش حوادث ناگوار ناشی از وسیله پزشکی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دوره آموزشی ضمن خدمت با موضوع " گزارش حوادث ناگوار ناشی از وسیله پزشکی" برای کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی در سالن کنفرانس معاونت غذا و داروی دانشگاه  علوم پزشکی استان سمنان برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو سمنان

دوره آموزشی ضمن خدمت با موضوع " گزارش حوادث ناگوار ناشی از وسیله پزشکی" برای کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی در سالن کنفرانس معاونت غذا و داروی دانشگاه برگزار گردید. در این دوره ضوابط و مراحل گزارش حوادث ناگوار ، اقدامات الزامی درخصوص فراخوانهای تجهیزات پزشکی و نحوه گزارش مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی توسط کارشناس تجهیزات پزشکی، آموزش داده شد.