کد خبر : 19834 تاریخ انتشار : شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۱۵

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری کمیته فنی و قانونی بررسی مدارک پروانه های بهداشتی ساخت و شناسه نظارت کارگاهی واحدهای تحت پوشش معاونت غذا و دارو اصفهان

برگزاری کمیته فنی صدور پروانه های بهره برداری  ،مسئولین فنی  ، ساخت و شناسه نظارت کارگاهی معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به گزارش ایفدانا - Ifdana

در تاریخ  97/7/5 جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در ساعت 8 صبح در سالن جلسات معاونت به ریاست جناب آقای دکتر اصلانی معاون غذا و دارو و با حضور اعضاء محترم هیئت علمی ،  مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی ، نماینده انجمن مسئولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استان و کارشناسان نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و افراد خبره تشکیل و پروانه های مشروحه  زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آنها تصمیمیات مقتضی اتخاذ گردید.

  1.    11   فقره پروانه بهره برداری
  2.        2 فقره پروانه مسئول فنی
  3.     111فقره پروانه ساخت