کد خبر : 19735 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۵۳

در معاونت غذا و دارو همدان برگزار شد:

دوره آموزشی اندازه گیری و شناسایی ترکیبات محصولات غذایی، و آشامیدنی با دستگاهGC/MS/MS

دوره آموزشی اندازه گیری و شناسایی ترکیبات محصولات غذایی، و آشامیدنی با دستگاه GC/MS/M Sدر معاونت غذا و دارو ی همدان برگزار شد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، این دوره آموزشی با حضور دکتر علی حشمتی مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دارو و کارشناسان این حوزه برگزار شد و حاضران به صورت تئوی و عملی با نحوه اندازه گیری و شناسایی ترکیبات محصولات غذایی، و آشامیدنی با دستگاهGC/MS/MS آشنا شدند.