کد خبر : 19723 تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۱۰

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری کارگروه زنجیره تامین کالا و خدمات توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

به اهتمام واحد تحقیق و توسعه ،ششمین  کار گروه زنجیره تامین کالا و خدمات روز چهارشنبه 21شهریورماه 1397در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران  برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران :به اهتمام واحد تحقیق و توسعه ، ششمین کار گروه زنجیره تامین کالا و خدمات روز چهارشنبه 21شریورماه 97 در سالن کنفرانس معاونت برگزار گردید.

در این کارگروه نمایندگان تحقیق و توسعه، مجموعه مدد ، کارشناسان مدیریت دارویی و مدیریت تجهیزات پزشکی حضور داشتند .

همچنین ضمن بررسی مصوبات جلسه پیشین ، به نحوه دریافت کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی بیمارستان های  تحت پوشش و فرآیندها ی رسیدگی  به کمبودها پرداخته شد و راهکارهای اجرایی جهت  رفع  کمبودها و پیگیری های سریع  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.