کد خبر : 19707 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۵۹

شناسه گذاری فراورده های غذایی و آشامیدنی

جلسه هماهنگی شناسه گذاری فراورده های غذایی و آشامیدنی ویژه مناطق آزاد برگزار شد

درحاشیه چهاردهمین گردهمایی مدیران نظارت بر فراورده های غذایی و آشامیدنی  جلسه هماهنگی شناسه گذاری فراورده های غذایی و آشامیدنی ویژه مناطق آزاد برگزار شدبه گزارش ایفدانا - درحاشیه چهاردهمین گردهمایی مدیران نظارت بر فراورده های غذایی و آشامیدنی  جلسه هماهنگی شناسه گذاری فراورده های غذایی و آشامیدنی ویژه مناطق آزاد برگزار شد.

در این جلسه مباحث نحوه اجرایی شدن شناسه گذاری فراوروه های غذایی وآشامیدنی و یکسان سازی روش اجرایی مرود ارزیابی قرار گرفت.

لازم به ذکر است به زودی فراورده های غذایی و آشامیدنی قابل عرضه ویژه متاطق آزاد دارای شناسه اصالت با رنگ متفاوت از سرزمین اصلی خواهد بود و در صورت نداشتن شناسه اصالت فراورده  غیر مجاز و غیر قابل عرضه محسوب میشود.