کد خبر : 19706 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۲۵

توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو همدان انجام شد:

بازدید از محل ساخت کارخانه مکمل های دارویی

کارشناسان نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی همدان از محل ساخت کارخانه مکمل های دارویی بازدید کردند.



به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، کارشناسان نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو به منظور بررسی محیط  از محل ساخت کارخانه مکمل های دارویی واقع در شهر نهاوند بازدید کردند.