کد خبر : 19705 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۰۶:۵۴

در چهاردهمین گردهمایی مدیران نظارت بر مواد غذایی کشور در ارومیه عنوان شد؛

وزارت بهداشت ملزم به برچسب گذاری محصولات تراریخته

مدیرکل امور فرآورده های غذایی، آشامیدنی سازمان غذا و داروی گفت: وزارت بهداشت ملزم به برچسب گذاری محصولات تراریخته است.به گزارش ایفدانا - Ifdana از روابط عمومی ارومیه؛

مدیرکل امور فرآورده های غذایی، آشامیدنی سازمان غذا و داروی گفت: وزارت بهداشت ملزم به برچسب گذاری محصولات تراریخته است.

دکتر وحید مفید مدیرکل امور فرآورده های غذایی، آشامیدنی سازمان غذا و داروی کشور در چهاردهمین گردهمایی مدیران نظارت بر مواد غذایی کشور در ارومیه گفت: کاهش آمار بیماری در کشور بدلیل مشکلات ناشی از مواد غذایی و دارو بدلیل بررسی و نظارت دقیقی است که در برنامه قرار گرفته و بصورت مستمر درحال رصد هستیم.

وی ادامه داد: شاید گاهی بحرانی بوجود بیاید ولی تمام تلاش این مجموعه برای جلوگیری و کشف تخلفات است.

دکتر مفید اظهار کرد: متاسفانه یکی از مهم ترین تخلفات، قاچاق مواد غذایی از خارج کشور به داخل و بصورت غیرقانونی است که مجبوریم آنها را از سطح فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و فروشنده ها جمع آوری کنیم که سختی زیادی دارد.

مدیرکل امور فرآورده های غذایی، آشامیدنی سازمان غذا و داروی کشور افزود: نحوه استفاده محصولات تراریخته در قانون برنامه ششم پیش بینی و اشاره شده و وزارت بهداشت ملزم به اطلاع رسانی است و در این زمینه باید محصولات تراریخته با برچسب اطلاع رسانی شود.خ