کد خبر : 19704 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۰۰:۴۹

معاون غذا و داروی استان آذربایجان غربی:

بازدیدهای مستمر از کارگاه ها و مراکز پخش در دستور کار است

  برای جلوگیری از تخلفات و اتفاقات ناشی از تخلف، بازدیدهای مستمر از کارگاه ها و مراکز پخش در دستور کار است.به گزارش ایفدیه بنا - Ifdana از روابط معاونت غذا و داروی ارومیه؛

دکتر جلال غفارزاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در چهاردهمین گردهمایی مدیران نظارت بر مواد غذایی کشور در ارومیه گفت: به منظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات، بازدید مستمر از تمام مراکز مرتبط با عرضه مواد غذایی و دارویی در حال انجام است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی افزود: از 85 درخواست برای دریافت پروانه کارگاه تولید نقل و حلوا 17 پروانه صادر شده ضمن اینکه همه کارگاه هایی که فروششان در محلی غیر از کارگاه است تحت پوشش نظارت معاونت هستند.

وی افزود: در سال گذشته، از 995 مرکزعرضه لوازم آرایشی و بهداشتی بیش از 1100 بازدید صورت گرفته که 227 پرونده به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی ادامه داد: همچنین از 41 شرکت پخش استان، 52 بار بازدید صورت گرفته که 24 اخطار و اقدام قضایی بخاطر تخلف ها به آنها داده شده است.

دکتر غفارزاده اظهار کرد: هم اکنون 557 واحد در استان دارای پروانه بهره برداری بهداشتی، 85 واحد دارای پروانه بهداشتی کارگاهی و 323 سردخانه نگهداری مواد غذایی در استان وجود دارد که بیش از 1998 مورد بازدید از آنها صورت گرفته است.