کد خبر : 19690 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۳۹

همزمان با روز جهانی غذا صورت می گیرد؛

رونمایی از سند ملی غذا

مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی در چهاردهمین گردهمایی مدیران غذایی و آشامیدنی  اعلام کردند از سند ملی غذا در روز جهانی غذا رونمایی خواهد شد.به گزارش ایفدانا، مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی در چهاردهمین گردهمایی مدیران غذایی و آشامیدنی  اعلام کردند از سند ملی غذا در روز جهانی غذا رونمایی خواهدشد این سند نقش هماهنگ کننده تمام ارگانهای مرتبط با نظارت بر حوزه غذا خواهد بود.

وی ضمن اشاره به لزوم نظارت بر ایمنی زنجیره غذایی از مزرعه تا سفره افزودند که شرکتهای پخش نیز  در این زنجیره نقش مهمی داشته و باید نظارت شوند.

مفید در ادامه به رتبه بندی و درجه بندی واحدهای تولید اشاره کرد و گفت: رتبه بندی به برنامه های هدفمند و دقیق نظارتی کمک می کند.

مدیر کل فراورده های غذایی و آشامیدنی پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه در هر یک از ادارات کل سازمان غذا ودارو با توجه به شرایط تحریمها و با هدف حمایت از تولید داخل را داد .