کد خبر : 19645 تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۲۰

رییس اداره ضوابط و سامانه های اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی:

آخرین بازنگری چارت مسئولین فنی در حوزه فرآورده های غذایی و آشامیدنی ابلاغ شد.

مهندس سعید رضایی ، رییس اداره ضوابط و سامانه های اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در گفتگو با ایفدانا گفت: چارت مسئولین فنی در حوزه فرآورده های غذایی و آشامیدنی مطابق با دسته و گروه فرآورده های مرتبط (بر اساس تقسیم بندی بین المللی)، در رشته های تحصیلی مجاز در دو گروه تحت عنوان اولویت اول (1) و اولویت دوم (2) بازنگری گردید.مهندس سعید رضایی ، رییس اداره ضوابط و سامانه های اداره کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در گفتگو با ایفدانا گفت: چارت مسئولین فنی در حوزه فرآورده های غذایی و آشامیدنی مطابق با دسته و گروه فرآورده های مرتبط (بر اساس تقسیم بندی بین المللی)، در رشته های تحصیلی مجاز در دو گروه تحت عنوان اولویت اول (1) و اولویت دوم (2) بازنگری گردید.

وی توضیح داد: رشته های با اولویت (1) مستقیماً از طریق سامانه جهت به کارگیری در دسته فرآورده های غذایی و آشامیدنی، مجاز می باشد و رشته های با اولویت (2) با بررسی شرایط منطقه و حسب صلاحدید راسا معاونت های غذا و دارو اقدام به صدور مجوز صلاحیت  نموده، که با بارگذاری مجوز در بخش سوابق کاری در سامانه و پس از مطابقت محتوای بارگذاری شده توسط همان معاونت غذا و دارو امکان دسترسی مربوطه مهیا خواهد شد.

همچنین در خصوص سایر رشته ها که در چارت مصوب اعلام نشده است افزودند در صورت وجود درخواست از طرف متقاضی ابتدا معاونت غذا و دارو 1.سوابق آموزشی مرتبط 2. محتوای دروس گذرانده شده در دوران تحصیلی 3. سوابق کاری متقاضی را بررسی و در صورت وجود ارتباط و تشخیص کارشناسی معاونت های غذا و دارو پس از تصویب کمیته فنی و قانونی معاونت مربوطه، سوابق و مستندات جهت بررسی های بعدی به اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی ارسال و در صورت تایید کمیته فنی و قانونی اداره کل، معاونت های غذا و دارو اقدام به صدور مجوز صلاحیت نموده که با بارگذاری در بخش سوابق کاری در سامانه و پس از مطابقت محتوی بارگذاری شده توسط همان معاونت غذا و دارو، امکان دسترسی مربوطه مهیا خواهد شد.

رضایی همچنین افزودکارشناسان اداره کل و معاونت ها در خصوص سوالات و مسائل فنی شرکت های تولیدی و وارداتی غذائی و آشامیدنی صرفا به  مسئولین فنی پاسخگو می باشند و کلیه مکاتبات شرکت ها باید دارای مهر و امضا معتبر مسئولین فنی شامل شماره کارت فعالیت و نام و نام خانوادگی باشد.           

وی همچنین تاکید کرد:  با توجه به لزوم پاسخ دهی در خصوص مسائل فنی، صرفا به مسئولین فنی، امکان استعلام مسئولین فنی از طریق سامانهTTAC  به شرح ذیل مهیا می باشد:

ورود به سامانه WWW.TTAC.ir   ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی -  بخش استعلام مسئولین فنی -  درج شماره کارت فعالیت

 

لذا   به کلیه مسئولین فنی اعلام می شود تا نسبت به ثبت نام و اخذ پروانه فعالیت از سامانه اقدام و در صورتیکه اطلاعات و مستندات مدارک بارگذاری دارای نقص یا انجام نشده است، نسبت به اصلاح و تکمیل آن در اسرع وقت اقدام نمایند.