کد خبر : 19597 تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ۱۶:۰۹

توسط مدیر کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شد

برگزاری چهاردهمین گردهمایی روسای آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

چهاردهمین گردهمایی روسای آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در تاریخ های 14 و 15 شهریور ماه سال 1397 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز برگزار می گردد .  به گزارش ایفدانا - با هماهنگی صورت پذیرفته توسط مدیر کل محترم آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، چهاردهمین گردهمایی روسای آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور با هدف هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص راهبردهای سازمان غذا و دارو و آزمایشگاه مرجع، در کنترل و نظارت بر سلامت کالاهای سلامت محور و آشنایی با سامانه یکپارچه آزمایشگاهی کشوری، در روزهای 14 و 15 شهریور ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز برگزار می گردد.

این گردهمایی با حضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جناب آقای دکتر اصغری و جناب آقای دکتر درفشی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز، مدیران کل سازمان، تعدادی از معاونین غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و روسای آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو برگزار خواهد شد . 

در این گردهمایی علاوه بر ارائه سیاست ها و چشم انداز کلان سازمان در حوزه آزمایشگاهی غذا و دارو و برنامه راهبردی آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو، شش کارگاه تخصصی با عناوین ذیل برگزار خواهد گردید :

کارگاه شماره 1 : برنامه ارتقاء سلامت غذا

کارگاه شماره 2 : شبکه ملی آزمایشگاهی ( LIMS )

کارگاه شماره 3 : PICS - PMQC

کارگاه شماره 4 : هماهنگ سازی روش های آزمون، تدوین و اجرای VMP

کارگاه شماره پنج : اعتبارسنجی و تصدیق در آزمون های میکروبیولوژی، روش های اسکن تست، عدم قطعیت و ...

کارگاه شماره شش : معرفی طرح موفق : راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی کیت های تشخیصی ( IVD )