کد خبر : 19558 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۰۸

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری پنجمین جلسه کمسیون ماده 20

پنجمین جلسه کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و توزیع در سال 1397 با حضور ریس محترم دانشگاه علوم پزشکی و اعضای محترم کمیسیون ماده 20 در دفتر معاونت غذا و دارو در تاریخ5/6/1397 برگزار شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana

پنجمین جلسه کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و توزیع در سال 1397 با حضور ریس محترم دانشگاه علوم پزشکی و اعضای محترم کمیسیون ماده 20 در دفتر معاونت غذا و دارو در تاریخ5/6/1397 برگزار شد.

در این جلسه تعداد 50 پرونده مربوط به امور داروخانه ها و صلاحیت مسئول فنی و تمدید مجوز فعالیت شرکتهای توزیع دارویی بحث و بررسی شد.