کد خبر : 19350 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۲۳

برگزاری جلسه هم اندیشی برنامه عملیاتی

جلسه هم اندیشی برنامه عملیاتی

جلسه هم اندیشی برنامه عملیاتی سال 1397 با حضور مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد و نمایندگان ادارات کل  و دانشگاهها در سالن جلسات ساختمان توحید برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی 

در این هم اندیشی جناب آقای دکتر شریعتی فر مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد ضمن تشکر از عملکرد خوب نمایندگان ستاد و دانشگاهها در بارگذاری به موقع مستندات سه ماهه اول برنامه عملیاتی مشترک ستاد و دانشگاهها در سامانه یکی از اولویت سازمان و وزارت متبوع در برنامه عملیاتی مشترک سالجاری همسویی برنامه عملیاتی با اسناد بالا دستی بالاخص قانون برنامه ششم توسعه و تکالیف سازمان در برنامه ششم می باشد.

در ادامه جناب آقای مهندس مهدیزاده مدیر برنامه عملیاتی سازمان با بررسی عملکرد فعالیت های بارگذاری شده برنامه عملیاتی در سه ماه اول توسط نمایندگان ستاد و معاونت غذا و دارو و دانشگاهها نسبت به دریافت پیشنهادات اصلاح فعالیتها بحث و گفتگو نموده اند و  مقرر گردید پیشنهادات اصلاح برنامه عملیاتی تا سقف 15 درصد از طریق این اداره کل پیگیری گردد. در پایان از حضور فعال و مشارکت تمامی نمایندگان ستاد و معاونتهای غذا و دارو و دانشگاهها در پیشنهاد اصلاح فعالیتهای برنامه عملیاتی در سالجاری تشکر نمودند.

برای دیدن عکسها اینجا کلیک فرمائید.