کد خبر : 19310 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۱۷

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران:

هفتمین جلسه کمیته دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی دانشگاه برگزار شد

هفتمین جلسه کمیته دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی دانشگاه با هدف راهکارهای کاهش هزینه های بیمارستانی در معاونت غذا و دارو تهران برگزار شد.به گزارش خبرنگار ایفدانا از روابط عمومی معاونت غذا و دارو، هفتمین جلسه کمیته دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی چهارشنبه 17 مرداد 97 با حضور دکتر منان حاجی محمودی معاون غذا و دارو دانشگاه، برخی از مدیران و کارشناسان معاونت غذا و دارو، مدیران داروخانه ها و برخی از مدیران و مسئولین فنی مجموعه داروخانه‌های بیمارستانی، مدیران داروخانه های امیراعم و فارابی و نیز نماینده مدیریت آمار و فناوری دانشگاه در محل سالن شورا معاونت غذا و دارو برگزار شد.

 درابتدای این جلسه دکتر حاجی محمودی به پیگیری مصوبات جلسه گذشته پرداخت و به برخی از مکاتبات صورت گرفته از جمله مکاتبه با بیمارستانها در خصوص ایجاد دسترسی به سیستم پکس جهت داروخانه، مکاتبه با بیمارستانها پیرو نامه وزارت بهداشت جهت تدوین پروتکل برای ضد عفونی کننده های بیمارستانی، مکاتبات مجدد با بیمارستانها در خصوص عدم تهیه دارو وتجهیزات برند و نیز فراورده های فاقد اثرات درمانی و مکمل های خارجی اشاره نمود.

همچنین معاون غذا و دارو گزارش صرفه جویی در بیمارستان شریعتی با استفاده از ظرفیت های آیین نامه فرآوری مجدد در خصوص تجهیزات ERCP  و نیز نامه آمار خرید بیمه ای دارو و تجهیزات بیمارستان امیراعلم از ابتدای سال را مطرح کرد.

وی در ادامه در خصوص آمار مصرف اقلام هتلینگ و اقلام تهیه شده توسط داروخانه های بیمارستانی برای بیمارستانها که دکتر فرزادنژاد در جلسه گذشته ارائه کرده بود، به بررسی انجام شده و گروهبندی این اقلام اشاره کرد و سپس لیست آن اقلام و هزینه آنها در بیمارستانهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 گفتنی است: در مورد اقلام پرهزینه راهکارهایی در خصوص کاهش هزینه ارائه شد.

 معاون غذا و دارو همچنین به عدم استفاده از انواع یکبار مصرف برخی از اقلام هتلینگ و ضرورت استفاده از انواع پارچه ای آنها نیز اشاره کرد.

سپس مهندس غفوری سرپرست اداره تجهيزات و ملزومات پزشكي معاونت غذا و دارو در خصوص مدیریت منابع تجهیزات پزشکی و چگونگی استفاده از ظرفیت آیین نامه فرآوری مجدد تجهیزات پزشکی در مورد برخی از اقلام مشمول آن در بیمارستان ها پرداخت و آمار مصرف برخی از آن تجهیزات و نحوه عملکرد فعلی بیمارستانها در خصوص این اقلام مطرح شد و اقلام مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت. 

در پایان دکتر کارگر مسئول واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو نیز به انجام فرآیند تلفیق دارویی در بیمارستانها اشاره کرد و نمایندگان بیمارستانها در خصوص چگونگی انجام آن توضیحات خود را بیان کردند.