کد خبر : 19304 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۱۳

معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد:

انجام 168 بازدید از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

طی سه ماهه اول سال 97؛ تعداد 168 بازدید با همکاری معاونت های غذا و دارو و درمان دانشگاه،اداره بهزیستی از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعمل آمده است.به گزارش ایفدانا - Ifdana، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر عباس اخگری؛معاون غذا و دارو دانشگاه با اشاره به اینکه واحد داروهای مخدر و الکل تحت نظارت معاونت غذا و دارو فعالیت می کند،گفت: واحد داروهای مخدر و الکل وظیفه تدارک و توزیع داروهای مخدر را جهت مراکز درمان سوء مصرف مواد، بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج عهده دار می باشد.

دکتر اخگری، اظهار داشت: مراکز درمان سوء مصرف مواد که از معاونت درمان مجوز دریافت داروهای مخدر را دارا هستند، مطابق سهمیه مجاز تعیین شده توسط کمیسیون ماده 31 دانشگاه جهت دریافت سهمیه داروی خود به واحد داروهای مخدر و الکل معاونت غذا و دارو مراجعه و نظر به اینکه داروهای مذکور از دسته داروهای تحت کنترل محسوب می شود لذا توزیع و مصرف آن ها تحت نظارت مستقیم معاونت غذا و دارو دانشگاه صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در سه ماهه اول سال 97، تعداد 168 بازدید با همکاری معاونت های غذا و دارو و درمان دانشگاه،اداره بهزیستی از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه انجام که طی این بازدیدها؛ 36 مورد تذکر کتبی، 4 مورد ارجاع به کمیسیون ماده 31 دانشگاه، 1 مورد لغو مجوز، 3 مورد کسر سهمیه دارویی؛ صورت پذیرفته است.

معاون غذا و دارو دانشگاه،یادآور شد: به منظور انجام غیرحضوری فرآیند ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر، مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ملزم به ثبت و پیگیری درخواست داروهای مخدر از طریق سامانه رایورز این دانشگاه بوده و صرفا به منظور تحویل پوکه و دریافت دارو، مراجعه حضوری به معاونت غذا و دارو دانشگاه خواهند داشت و سایر فرآیندها بصورت غیر حضوری و از طریق سامانه های مذکور انجام خواهد شد. 

دکتر شوشتری افزود: تعداد 55 درمانگاه،بیمارستان و دانشکده های تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین به طور میانگین تعداد 161 بیمار صعب العلاج در  هر ماه با نسخه پزشک متخصص از واحد داروهای مخدر و الکل معاونت غذا و دارو دانشگاه، دارو دریافت می کنند.

شایان ذکر است: کمیسیون ماده 31 دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگانی از معاونت های غذا و دارو و درمان دانشگاه، شوراء هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اداره بهزیستی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، برگزار و تاکنون تعداد 813 مجوز فعالیت جهت مراکز خصوصی و دولتی درمان سوء مصرف مواد توسط این کمیسیون طبق پروتکل ها و دستورالعمل های وزارتی صادر که از این تعداد در حال حاضر تعداد 724 مرکز در حال فعالیت هستند.