کد خبر : 19244 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۴۸

معاونت غذا و دارو قزوین

برگزاری کارگاه آموزشی صیانت از حقوق مردم در معاونت غذا و دارو قزوین

کارگاه آموزشی صیانت از حقوق مردم در معاونت غذا و داروقزوین برگزار شد.به گزارش ایفدانا -به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین کارگاه آموزشی صیانت از حقوق مردم در معاونت غذا و داروقزوین برگزار شد.

 به گفته دکتر عباس طالبیان مشاور اجرایی معاونت غذا و داروی قزوین کارگاه آموزشی صیانت از حقوق مردم با حضور مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه آقای شیرعلی و کارشناس اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه خانم حاج رضایی ، مدیران و کارشناسان معاونت غذا ودارو برگزارشد .دکتر طالبیان بیان کرد : در این کارگاه مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه در خصوص صیانت از حقوق مردم و مباحث پیرامون آن مطالبی را مطرح و به منظور آشنایی پرسنل با نحوه شناسایی گلوگاهها در قالب مقررات کارگاه فرآیندهایی را با مشارکت حاضرین مورد بررسی  و راهکارهای اصلاحی را تبیین و آموزش دادند.

 این کارگاه آموزشی روز نهم مرداد ماه سال جاری در سالن اجتماعات غذا و دارو برگزار شد.