کد خبر : 18968 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰

توسط مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو کرمانشاه برگزار شد:

کارگاه آموزشی طراحی پیام و تولید رسانه

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارواز برگزاری کارگاه آموزشی طراحی پیام و تولید رسانه آموزشی برای کارشناسان معاونت های غذا و دارو قطب سوم خبر داد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو کرمانشاه: دکتر شهریارمستوفی با اعلام این خبر گفت: در این کارگاه که در روز سه شنبه نوزهم تیرماه در سالن جلسات معاونت غذا و دارو برگزار شد . خانم دکتر سارا شاه آبادی متخصص آموزش و ارتقاء سلامت در خصوص نحوه طراحی پیام اثربخشی در راستای ارتقاء سلامت جامعه و طراحی پوستر آموزشی استاندارد مطالبی را ارائه نمود. در ادامه خانم بهجت مرزبانی کارشناس ارشد آموزش بهداشت در مورد چگونگی طراحی و تولید پمفلت آموزش استاندارد و ارزشیابی و اثربخشی آن مباحثی ارائه نمود.

وی افزود: این کارگاه با هدف توانمندسازی کارشناسان اداره نظارت برمواد غذایی در حوزه معاونت غذا و دارواستانهای قطب سوم در راستای چگونگی طراحی پیام و تولید رسانه های آموزش استاندارد به صورت کارگاهی و با انجام کارگروهی برگزار شد.