کد خبر : 18949 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۱۷

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) و پیشوای ششم مسلمانان

شهادت شمع روشنگر ، وصی پیغمبر، شيخ الائمه و رييس مذهب جعفري حضرت امام حضرت  امام جعفر صادق(ع)   تسلیت و تعزیت.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران : شهادت شمع روشنگر ، وصی پیغمبر، شيخ الائمه و رييس مذهب جعفري  تسلیت و تعزیت.

حضرت امام حضرت  امام جعفر صادق(ع) پيشواي ششم مسلمانان بود و در اين روز به دست خليفه ي عباسي، منصور دوانيقي مسموم و در مدينه به شهادت رسيد.

سخنان برگزيده از امام جعفرصادق (ع) : هر كه به خدا اعتماد كند ، خداوند كارهاي دنيا و آخرتش را ، كه او را بي قرار كرده اند، كفايت مي كند.

كار نيك تمام نمي شود مگر به سه چيز : شتاب در انجام دادن ، كوچك شمردن و پنهان داشتن آن.

سه چیز محبت میآورد: قـرض دادن، فـروتنـى و بخشـ , سه چیز دشمنـى مـىآورد: دو رویـى، ستـم و خـودبینـى  .

من ضمانت مي كنم كه هر كه ميانه روي پيشه كند ، فقير نشود.