کد خبر : 18890 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۰

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

چهارمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی60پرونده در12 تیر ماه 97در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

چهارمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با بررسی60پرونده، روز سه شنبه 12 تیرماه سال 97 در معاونت غذا و دارودانشگاه ایران  برگزار شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران: چهارمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با بررسی60پرونده، روز سه شنبه 12 تیرماه سال 97 در معاونت غذا و دارودانشگاه ایران  برگزار شد.

دراین کمیته تعداد 60رونده، شامل 4فقره پرونده مسئول فنی ،4فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری،39فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل75عدد پروانه)مطرح گردید .همچنین13فقره پرونده جهت اتخاذ تصمیم، درخصوص صدور مجوزهای بهداشتی ، ورود و ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این کمیسیون با حضور دکترمهران ولائی معاون غذا و دارو،دکتر ناهید آریائیان مدیر نظارت بر موادغذایی ،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ،  دکترمهرداد فراهانی نماینده صنعت ، مهندس ابراهیمی مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ، دکتر شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه، مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی ، مهندس کسمایی کارشناس تخصصی و مهندس علی خیرخواه کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی  و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران تشکیل گردید.