کد خبر : 18853 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۸

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

بررسی 140نمونه ظروف یکبار مصرف توسط آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

با توجه به افزایش مصرف روز افزون ظروف یکبار مصرف و امکان استفاده از مواد اولیه  نامناسب در تولید این ظروف،  140 نمونه ظروف یکبار مصرف توسط آزمایشگاه کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران مورد آزمایش قرار گرفت.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران : به منظور تولید بهداشتی ظروف یکبار مصرف و استفاده از مواد اولیه مناسب، وزارت بهداشت و درمان اخذ مجوز پروانه ساخت را برای واحدهای تولید کننده این ظروف اجباری نموده است.

با توجه به افزایش مصرف روز افزون ظروف یکبار مصرف و امکان استفاده از مواد اولیه  نامناسب در تولید این ظروف،  140 نمونه ظروف یکبار مصرف توسط آزمایشگاه کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران مورد آزمایش قرار گرفت.

استفاده از مواد اولیه نامناسب جهت تولید این ظروف و عدم استفاده صحیح مصرف کنندگان میتواند سبب بروز اثرات نروتوکسیک (خستگی، عصبانیت، مشکلات مربوط به خواب)، هماتولوژی( کم شدن پلاکت ها و گلوبین) سیتوژنیک (غیر عادی شدن کروموزوم ها) و سرطانزایی گردد.

به منظور بررسی کیفیت بهداشتی این ظروف، 140نمونه ظروف یکبار مصرف تولید شده در واحد های تولیدی دارای مجوز بهداشتی حوزه جغرافیایی تحت نظارت این معاونت در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه مورد استفاده و آزمون میزان مهاجرت منومرها در محصولات نمایانگر مطابقت ویژگیهای این محصولات با ویژگیهای ذکر شده در ضابطه وزارت بهداشت جهت محصولات پلیمری می باشد.

شایان ذکر است علاوه برکیفیت مواد اولیه و محصولات، استفاده اصولی و مناسب مصرف کنندگان جهت کاهش اثرات مخاطره آمیز مهاجرت منومرها ضروری می باشد. در این راستا مصرف کنندگان باید به زمان نگهداری و تناسب دمای ماده غذایی و جنس ظرف توجه داشته و از مصرف مکرر این ظروف خود داری نمایند وظروف مورد نیاز خود را از مراکز تولیدی دارای مجوز های بهداشتی لازم از سازمان غذا ودارو تهیه نمایند.