کد خبر : 18834 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۰۷

برگزاری جلسه هماهنگی سند نیروی انسانی

برگزاری جلسه هماهنگی سند نیروی انسانی حوزه غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه هماهنگی تهیه سند نیروی انسانی بر اساس سند چشم انداز و ماموریتهای محوله سازمان به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و استخدامی کشور با حضور مدیر کل اداره برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد، و اداره کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان، نماینده دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه با محوریت درصد پیشرفت همکاری و نحوه  سند نیروی انسانی تشکیل گردیده است.



جلسه هماهنگی تهیه سند نیروی انسانی بر اساس سند چشم انداز و ماموریتهای محوله سازمان به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و استخدامی کشور با حضور مدیر کل اداره برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد، و اداره کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان، نماینده دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه با محوریت درصد پیشرفت همکاری و نحوه  سند نیروی انسانی تشکیل گردیده است.در ادامه جلسه دکتر شریعتی فر مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد در خصوص اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی نقش اسناد بالا دستی در تنظیم برنامه سند نیروی انسانی، نحوه برنامه ریزی برای تعادل و رفع کمبودهای نیروی انسانی حوزه غذا و دارو استانهای کشور و چگونگی نحوه عرضه و تقاضای نیروی انسانی، نقش اهداف و ماموریتها در تنظیم سند برنامه نیروی انسانی و همچنین نحوه همکاری سازمان و دانشگاه برای تنظیم سند برنامه نیروی انسانی مباحثی را مطرح نمودند.

و در ادامه با بحث و تبادل نظر کارشناسی مقرر گردید موضوع تهیه سند نیروی انسانی بصورت جدی پیگیری و طرف قرارداد تهیه سند با همکاری مدیران ارشد سازمان اداری استخدامی کشور و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین سازمان ظرف مدت سه ماه آینده نسبت به تهیه سند نیروی انسانی غذا و دارو  به منظور جذب و استخدام و بکارگیری و رفع کمبودهای نیروی انسانی در حوزه های تخصصی غذا و دارو، تجهیزات پزشکی برنامه ریزی و اقدام نمایند.

برای دیدن عکسها اینجا کلیک فرمایید.

پایان پیام/