کد خبر : 18727 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰

معاونت غذا و دارو اصفهان:

برگزاری جلسه گزارش عملکرد کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو در سال ۱۳۹۶ باحضور ریاست دانشگاه و معاون غذا و دارو اصفهان

جلسه گزارش عملکرد کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو در سال 1396 با حضور رئیس محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر چنگیز،معاون آموزشی، معاون درمان، معاون اجرایی معاونت بهداشتی،معاون غذا و دارو، مسئول وکارشناسان کمیته تجویز و مصرف منطقی واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو ،مدیران بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت و مدیر گروه‌های دانشکده پزشکی و همچنین جمعی از اساتید هیأت علمی دانشگاه در دفتر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان جلسه گزارش عملکرد کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو در سال 1396 با حضور رئیس محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر چنگیز،معاون آموزشی، معاون درمان، معاون اجرایی معاونت بهداشتی،معاون غذا و دارو، مسئول وکارشناسان کمیته تجویز و مصرف منطقی واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو ،مدیران بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت و مدیر گروه‌های دانشکده پزشکی و همچنین جمعی از اساتید هیأت علمی دانشگاه در دفتر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر اصلانی معاون غذا و دارو به روند بهبود زنجیره تامین دارو در کشور پرداخته و عنوان نمودند که در حال حاضر 96% از اقلام دارویی مورد نیاز کشور تولید داخل و 4% از آن وارداتی می باشد.ایشان در سخنان خود به اهمیت تأمین داروی با کیفیت در ارتقا روند درمان بیماران اشاره نمودند و با تاکید بر جایگاه ویژه تجویز و مصرف منطقی دارودر زنجیره درمان ودر نظام سلامت و به دنبال آن کاهش موارد عوارض ناخواسته دارویی، کاهش هزینه‌های القایی و ارتقاء خدمات دارویی بیماران نکاتی را مطرح نمودند.در ادامه آقای دکترمهدانیان کارشناس کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو گزارشی از عملکرد این کمیته در سال گذشته ارائه نمودند. سپس سایر حضار به بحث و تبادل نظر و  بیان نقاط مثبت و قابل بهبود پرداخته و پیشنهادات ارزشمندی در جهتتوسعه فعالیت های تخصصی در این حوزه ارائه نمودند.در پایان ریاست محترم دانشگاه ضمن جمع بندی مطالب وتشکر از فعالیت‌های این کمیته، به اهمیت ایجاد نوآوری در روش بررسی نسخ در کمیته اشاره کرده و عنوان نمودند که هدف نهایی نظارت بر تجویز منطقی دارو بایستی بر روی افزایش سلامت جامعه، سلامت فرد و همچنین کاهش هزینه‌های سلامت و هزینه‌های بیمهها برنامه‌ریزی گردد،که در این راستا اصلاح الگوی رفتار مصرف‌کنندگان دارو توسط کمیته برنامه ریزی شود. ایشان در ادامه به اهمیت چرخهاثرگذار بر روند تجویز و مصرف منطقی دارو شامل پزشک، بیمار، داروسازو شرکت های دارویی در سیستم درمانی اشاره نموده و اظهار داشتند که با ایجاد ارتباط و تعامل سازنده بین پزشک، بیمار، داروخانه و شرکت های توزیع دارو می توان به اصلاح الگوی رفتاری در جامعه و همچنین نیل به اهداف بلند مدت کمیته دست یافت. ریاست محترم دانشگاه با توجه به اهمیت موضوع، کلیه واحدهای تاثیرگذار در این فرآیند شامل معاونت آموزشی، معاونت درمان، معاونت بهداشتی، معاونت پژوهشی و روءسای گروه‌های تخصصی دانشکده پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان نظام پزشکی را ملزم به همکاری در جهت بهبودوضعيت فرآیند تجویز منطقی دارو در استان نمودند. در پایان از اعضاء برتر کمیته دانشگاهی که در سال گذشته فعالیت مستمر و چشم‌گیر در کمیته داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد.