کد خبر : 18678 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۲۴

مدیریت نظارت بر دارو، فرآورده های بیولوژیک و مواد مخدر دانشگاه همدان برگزار کرد:

نخستین جلسه ستاد توزیع دارو در استان همدان

نخستین جلسه ستاد توزیع دارو در استان در مرکز همایش های دانشگاه همدان برگزار شد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، این جلسه با حضور دکتر مساعد مدیر نظارت بر دارو،  فرآورده های بیولوژیک و مواد مخدردانشگاه، کارشناسان این حوزه، شرکت های پخش دارویی، نمایندگان انجمن داروسازان و سازمانهای بیمه گر و با محوریت تامین و تدارک ویژه دارو در استان برای نیازهای بیماران سرپایی و بستری در شعب استان با ایجاد دپو دارویی برگزار شد.