کد خبر : 18650 تاریخ انتشار : سه شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۲۰

اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛

صدور الکترونیک مجوز سفارش و حواله مواد شیمیایی منوط به اخذ دسترسی TTAC

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با ارسال نامه ای به شرکتهای تولید و مصرف کننده مواد شیمیایی تحت کنترل، صدور الکترونیک مجوز ثبت سفارش و حواله تحویل مواد شیمیایی را منوط به اخذ دسترسی سامانه TTAC اعلام نمودبه گزارش ایفدانا در متن این نامه از طرف دکتر اکبر برندگی خطاب به مدیران عامل شرکتهای فوق آمده است" عطف به نامه شماره ۵۳۱۱۶/۶۰ مورخ ۲۵/۰۲/۹۷ در خصوص صدور الکترونیک مجوزهای ثبت سفارش و حواله های تحویل مواد شیمیایی تحت کنترل ضرورت دارد که مدیرعامل و مسئول فنی کلیه شرکت های صنعتی تولید کننده و مصرف کننده مواد شیمیایی تحت کنترل در سامانه مدیریت و نظارت برمحصولات سلامت سازمان غذا و دارو به آدرس www.ttac.ir  ثبت نام نموده و به سامانه مذکور دسترسی داشته باشند. بدیهی است که صدور این گونه مجوزها منوط به اخذ دسترسی فوق خواهد بود."