کد خبر : 18609 تاریخ انتشار : شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۳

معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری دومین نشست کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو در معاونت غذا و داروی قزوین

دومین نشست کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو در معاونت غذا و داروی قزوین برگزار شد

 

 

 

 به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: برنامه ریزی جهت ارائه آموزش های تکمیلی در زمینه بهبود پروفایل تجویز و مصرف منطقی داروها به دانشجویان رشته های پزشکی عمومی و رزیدنسی لازم می باشد. وی تاکید کرد: در صورت امکان مدیران گروه های اموزشی به تهیه و تدوین گایدلاین های بومی بپردازند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اضافه کرد: باید برای آموزش دانشجویان و دانش آموختگان گروه های مختلف پزشکی، استفاده از ظرفیت آموزشی فضای مجازی، انعکاس اشتباهات و تخلفات و برخورد جدی با متخلفان در حوزه تجویز دارو به عنوان راهکارهای اساسی بهبود وضعیت شاخص های تجویز و مصرف دارو در استان، برنامه ریزی کرد.

وی این سخن را در دومین نشست کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو بیان کرد. در این نشست، دکتر پیمان قجربیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم به بیان نقاط ضعف موجود در فرآیند تجویز و مصرف دارو پرداخت و راهکارها و مداخلات ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو را ایجاد همکاری بین واحدهای مختلف و برون سازمانی عنوان کرد.  سایر اعضای کمیته به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند.

این نشست، به ریاست دکتر مهرام و با حضور معاونان غذا و دارو، درمان، آموزشی، بهداشتی، پژوهش و فناوری دانشگاه؛ نمایندگان سازمان نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر و انجمن داروسازان استان و اعضای هیأت علمی گروه زنان، کودکان، فارماکولوژی و عفونی، روز  31 اردیبهشت 1397 برگزار شد.