کد خبر : 18596 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۱۱

مدیریت نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار کرد ؛

برگزاری جلسه مشترک معاونت غذا و دارو کردستان با داروسازان بخش مراقبت های دارویی بیمارستان توحید

با توجه به اهمیت مراقبت های دارویی در بیمارستان های استان طی برگزاری جلسه مشترک واحد مراقبت های داروی با داروسازان بیمارستان توحید در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو به بررسی وضعیت دارویی و نسخه های دارویی بیمارستان پرداخته شد.به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو کردستان ،در جلسه مشترک معاونت غذا و دارو با داروسازان مراقبت های دارویی بیمارستان توحید موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت ؛

1. فرم تلفیق دارویی

2. فرم های ADRو خطاهای دارویی

3. چک لیست های دارویی

4. بررسی وضعیت موجودی و تامین آنتی درت " بیمارستان توحید " بعنوان مرکز مسمومیت استان

با توجه به اهمیت تکمیل فرم های تلفیق دارویی در کاهش خطاهای دارویی مقرر گردید فرم های جدید در بیمارستان اجرایی و پسخوراند آن به معاونت اعلام گردید.

در پایان با توجه به اینکه بیمارستان توحید مرکز مسمومیت استان می باشد بیمارستان موظف به تامین تمامی آنتی درت های مورد نیاز شد.