کد خبر : 18527 تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۱۰

درمعاونت غذا و داروی همدان برگزارشد:

نخستین کمیته دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی ستاد تحول سلامت دانشگاه

نخستین کمیته دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی ستاد تحول سلامت دانشگاه در معاونت غذا و داروی همدان برگزارشد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این جلسه که با حضور دکتر خدادادی معاون غذا و داروی دانشگاه، مدیر نظارت بر دارو، فرآورده ای بیولوژیک و مواد مخدر، مدیر نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه و نمایندگانی ازمرکز آموزشی، درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت، قلب و عروق فرشچیان، مدیریت حقوقی دانشگاه، مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه، معاونت بهداشتی، درمان، مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و آمار و امور مالی دانشگاه برگزار شد، دستورالعمل جدید ضوابط تشکیل ستادی کشوری و دانشگاهی تحول سلامت و شرح وظایف کمیته دارو و تجهیزات پزشکی ستاد تحول سلامت بررسی شد.