کد خبر : 18514 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۰۴

به همت معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت پذیرفت:

برگزاري گردهمایی معاونان غذاودارو دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی

اولین گردهمایی معاونان غذاودارو دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی در سال جاری به میزبانی معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد(دبیرخانه کلان منطقه 9 آمایشی) برگزار شد.  به گزارش ایفدانا - Ifdana،به نقل از روابط عمومی معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد،اولین گردهمایی يك روزه معاونان غذاودارو دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی در سال جاری با حضور معاونان غذاودارو دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشكي مشهد، بيرجند، بجنورد، سبزوار، نیشابور،گناباد، تربت حيدريه، تربت جام، اسفراین و مديران حوزه های غذا،دارو،آزمایشگاه،تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده های طبیعی و سنتی معاونت غذاودارو دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشكي مشهد به ميزباني دبیرخانه کلان منطقه 9 آمایشی،برگزار شد.

دکتر عباس اخگری،معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین نشست معاونان غذاودارو دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی در سال جاری؛ با بیان اینکه سهمی از مسئولیت کشور در تامین دارو، غذای سالم و نظارت بر آنها بر عهده معاونت های غذاودارو دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد،اهداف برگزاری این نشست را تعامل و ارتباط بيشتر و موثرتر بين دانشگاه ها،تبادل تجربيات و هم افزايي اطلاعات،دستيابي به يك وحدت رويه در انجام امور به منظور عدم برداشت هاي متفاوت از آئين نامه ها و دستورالعمل ها،بررسي و رفع مشکلات در حوزه های غذا،دارو،آزمایشگاه،تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده های طبیعی و سنتی بیان کرد.

دبیر کلان منطقه 9 آمایشی در ادامه؛استفاده از توانمندي هاي مناطق مختلف کشور، ايجاد وحدت رويه در خصوص موارد مشترک دستورالعمل ها و ضوابط و ... را از جمله اهدف تشکیل قطب هاي یازده گانه عنوان کرد.  

معاون غذاودارو دانشگاه در این نشست بر مواردی چون: تشکیل کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات؛ تامین دارو و ملزومات به شکلی منسجم و به صرفه تر بعنوان بحثی اقتصادی در راستای دستور ریاست دانشگاه و سیاست های انقباضی در حوزه مالی؛ تجمیع کارگروه ها و کمیته هایی با وظایف مشابه در راستای حذف موازی کاری ها و ارائه هرچه بهتر خدمات به هموطنان عزیز؛ برنامه ریزی بازدیدهای خارج از وقت اداری؛ عدم انباشت بیش از سه ماه ملزومات پزشکی؛ کاهش خریدهای غیر ضروری و بی رویه؛ پیگیری و نظارت هرچه بیشتر در خصوص الصاق برچسب اصالت بر روی تجهیزات پزشکی و ... تاکید کرد. 

خاطر نشان می شود: در این گردهمایی ضمن بررسی مصوبات آخرین نشست معاونان غذاودارو دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی در سال گذشته؛در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد با تخلفات، تفویض اختیار صدور پروانه ها، سامانه های TTAC و HIX و لیمز، ساماندهی عطاری ها، برنامه عملیاتی پایش و پالایش برچسب گذاری فرآورده های خوراکی و آشامیدنی، برچسب گذاری محصولات تراریخته و ... بحث و تبادل نظر شد.