کد خبر : 18508 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۵۵

بازدید رئیس امور فراورده های دامی در معیت تیم پدافند غیر عامل استانداری از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

بازدید هدفمند و نشست رئیس امور فراورده های دامی در معیت تیم پدافند غیر عامل استانداری با مدیران شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

در تاریخ 17/2/97 در معیت گروه پدافند غیر عامل استانداری، بازدید هدفمند رئیس امور فراورده های دامی خانم مهندس جهانی حوزه غذا به اتفاق نماینده پدافند غیر عامل دانشگاه آقای مهندس مصیبی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان به عمل آمد. به گزارش ایفدانا به نقل از روابط همومی معاونت غذا ودارو گلستان;

در تاریخ 17/2/97 در معیت گروه پدافند غیر عامل استانداری، بازدید هدفمند رئیس امور فراورده های دامی خانم مهندس جهانی حوزه غذا به اتفاق نماینده پدافند غیر عامل دانشگاه آقای مهندس مصیبی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان به عمل آمد. در ابتدا نشست تشریح هدف و فرصتها و تهدیدها در حوزه پدافند غیر عامل و ضرورت آمادگی در عرضه تولید با موضوع بیوتروریست توسط آقای تجری نماینده محترم استانداری تشریح گردید.
سپس شرایط و توانمندیهای شرکت پگاه توسط مدیر عامل شرکت آقای مهندس کریمی منش توضیح و نگرانی بابت رشد نامناسب لبنیات سنتی و تاثیر آن بر صنعت لبنیات استان به عنوان عامل بالقوه تهدیدها در حوزه پدافند غیر عامل معرفی گردید.
در این جلسه مقرر شد با مشارکت سازمان صنعت معدت و تجارت وضعیت لبنیات سنتی و مجوزهای صنفی توسط تیم استانداری مورد بررسی قرار گرفته و در آینده با حضور نمایندگان صنعت و دانشگاه علوم پزشکی این موضوع به صورت ویژه مورد توجه و ساماندهی قرار گیرد. در انتها بازدید از سالنها ، تاسیسات و آزمایشگاه شرکت به عمل آمد.