کد خبر : 18496 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۳۲

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی برگزار کرد:

شانزدهمین جلسه کمیته مشاورین استانی

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی اداره کل امور غذایی و آشامیدنیشانزدهمین جلسه کمیته مشاورین استانی در تاریخ های 24 و 25 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی، مدیران نظارت بر فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی قطب کشوری و معاون مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت و با دستور کارهای ذیل در سالن همایش معاونت پشتیبانی سازمان غذا و دارو برگزار گردید.

1- بررسی نرم افزارهای موجود در حوزه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی موجود در معاونت های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه، مشهد، اهواز و شیراز

2- بررسی و بازنگری دستورالعمل اجرایی و حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی کارگاهی