کد خبر : 18495 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۴۳

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری جلسه آموزشی سامانه آیداتیس در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

جلسه آموزشی سامانه آیداتیس روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97 در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :جلسه آموزشی سامانه آیداتیس روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97 در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

 با توجه به اجرای سامانه کشوری آیداتیس( ثبت اطلاعات درمان سوءمصرف مواد ایران) جلسه آموزشی پیرامون  توضیح کامل سامانه  آیداتیس و و موارد ثبت صحیح  بیماران وداروی مصرفی با توجه به پروتکل با حضور مسئولین فنی مراکز درمان سوءمصرف موادتحت پوشش و کارشناسان نظارت بردرمان وکارشناسان دارویی واحدمخدرغذاودارو تشکیل شد.

مهندس کیایی مسئول راه اندازی ونرم افزاری سامانه آیداتیس وزارت بهداشت  بعنوان مدرس دوره آموزشی  به آموزش ، رفع اشکالات ثبت اطلاعات بیماران ودارو در سامانه مذکور  وتوضیح دررابطه با دستورالعملهای ارسالی معاونت درمان وزارت بهداشت پرداخت.