کد خبر : 18491 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰

به همت اداره کل حراست سازمان غذا ودارو برگزار شد:

اولین کارگاه آموزشی امنیت ملی (سطح ۲) با عنوان فرقه های نوظهور

اولین کارگاه آموزشی امنیت ملی (سطح ۲) با عنوان فرقه های نوظهور در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور مدیران و کارشناسان سازمان غذا و دارو برگزار شد.به گزارش ایفدانا به همت اداره کل حراست سازمان غذا ودارو اولین کارگاه آموزشی امنیت ملی (سطح ۲) با عنوان فرقه های نوظهور در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برگزار شد

استاد این دوره آموزشی که از اساتید خبره و باسابقه سازمان حراست کل کشور  بود در مورد فرقه های نوظهور ، عرفان های کاذب و فلسفه شکل گیری این فرقه ها سخنرانی نموده و به سوالات و شبهات موجود پاسخ دادند .

این کارگاه آموزشی دارای مجوز آموزشی ضمن خدمت بوده و در طول سال ۱۳۹۷ سایر دوره های امنیت ملی برگزار خواهند شد .